Advance Publications

Review Article
Yuichi Imanaka
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0196
Original Research Article
Khoa Tuan Vo, Khue Thy Nguyen, Hirohide Yokokawa, Aya Goto, Toshio Naito
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0148
Review Article
Shigeo Okabe
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0019
Editorial
George Kwok Chu Wong
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0031
Review Article
Anindita Das Barshan, Emilie Louise Akiko Matsumoto-Takahashi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0171
Editorial
Yasuhito Nannya
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0014
Editorial
Jun Nakajima
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0024
Images
Shota Shirotani, Yasuhiro Kano, Hiroyuki Tanaka
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0162
Review Article
Jun Kako, Masamitsu Kobayashi, Kohei Kajiwara, Yoshiyasu Ito, Michihiro Tsubaki, Takahiro Kakeda
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0181
Case Report
Ayaka Suzuki, Taku Mayahara, Tomohiro Katayama, Hiroyuki Arai, Kazuyoshi Matsuura, Kentaro Nagata, Eisaku Maruo
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0170
Editorial
Etsuro Hatano
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0037
Editorial
Kunihiko Matsui
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0025
Original Research Article
Yu Sun, Masao Iwagami, Ryota Inokuchi, Nobuo Sakata, Tomoko Ito, Yuta Taniguchi, Satoru Yoshie, Nanako Tamiya
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0165
Review Article
Masaji Sakaguchi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0218
Review Article
Jennifer Shi, Shinsuke Koike
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0167
Original Research Article
Ai Unzaki, Kazumi Takahashi, Yuko Ohnuki, Mizuho Yamazaki Suzuki, Kei Takeshita
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0187
Short Communication
Kaori Honda, Sudeepa Abeysinghe, Claire Leppold, Alison Lloyd Williams, Akihiko Ozaki, Aya Goto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0145
Original Research Article
Shunji Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0131
Original Research Article
Yuki Imaoka, Masahiro Ohira, Saki Sato, Ichiya Chogahara, Tomoaki Bekki, Kouki Imaoka, Ryosuke Nakano, Takuya Yano, Hiroshi Sakai, Shintaro Kuroda, Hiroyuki Tahara, Kentaro Ide, Tsuyoshi Kobayashi, Yuka Tanaka, Miho Akabane, Kazunari Sasaki, Hideki Ohdan
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0195
Review Article
Hiroshi Date
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0207
Short Communication
Toshiya Osanai, Haruto Uchino, Masaki Ito, Miki Fujimura
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0129
Images
Shinya Otsubo, Junki Mizumoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0178
Original Research Article
Minoru Kihara, Akira Miyauchi, Mitsuyoshi Hirokawa, Ayana Suzuki, Takashi Akamizu
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0180
Opinion
Shigeki Matsubara, Daisuke Matsubara
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0201
Opinion
Shigeki Matsubara
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0169
Letter to the Editor
Shigeki Matsubara
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0175
Original Research Article
Kazuma Yamakawa, Hiroyuki Ohbe, Ryo Hisamune, Noritaka Ushio, Hiroki Matsui, Kiyohide Fushimi, Hideo Yasunaga
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0151
Original Research Article
Mayumi Ota, Yoshimasa Nobeyama, Akihiko Asahina
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0161
JMA Journal cover

Current Issue


Volume: 7
Issue: 1

PRINT ISSN: 2433-328X
ONLINE ISSN: 2433-3298
Publisher:
Japan Medical Association
2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8621, Japan
The Japanese Association of Medical Sciences
c/o Japan Medical Association, 2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-8621, Japan

Frequency: Quarterly
Journal Metrics (2023) :
206 papers submitted to JMA Journal
56.1% acceptance rate
34.3 days from submission to first decision
62.8 days from submission to acceptance
Available in PMC

WoS MJL by Clarivate
PAGE TOP