Advance Publications

Original Research Article
Hirotaka Shibuya, Takaaki Maruhashi, Yutaro Kurihara, Kento Nakatani, Hisatoshi Arai, Yasushi Asari
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0217
Opinion
Yudai Kaneda, Mira Namba, Masaki Takebayashi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0061
Short Communication
Yoshiyasu Ito, Hana Kiyohara, Kenji Awamura, Chizuru Yamaoka
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0120
Case Report
Sachiko Nakaoka, Shinichi Tsubata, Yuichi Adachi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0096
Original Research Article
Marina Oi, Takaaki Maruhashi, Yasushi Asari
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0112
Images
Moe Watanabe, Shunichiro Hanai, Ryosuke Ito, Daiki Nakagomi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0138
Original Research Article
Takaaki Konishi, Haruhi Inokuchi, Yusuke Sasabuchi, Hiroki Matsui, Masahiko Tanabe, Yasuyuki Seto, Hideo Yasunaga
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0094
Case Report
Ken Nagahata, Kazuyuki Murase, Masatoshi Kanda, Hiroki Takahashi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0103
Review Article
Shunji Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0093
Short Communication
Hideki Mizuno, Seiji Matsumoto, Tokunori Yamamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0134
Original Research Article
Chie Koh, Kaori Watanabe, Minako Saho, Yukari Nakajima, Miho Furuyama, Kanako Yamada, Yuichirou Nakai
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0214
Letter to the Editor
Steven H. Yale, Halil Tekiner, Eileen S. Yale
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0128
Letter to the Editor
Hiroshi Shiba, Tomomi Endo, Hirohisa Fujikawa, Tatsuo Tsukamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0140
Opinion
Shigeki Matsubara
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0141
Letter to the Editor
Keita Wagatsuma, Teruhime Otoguro
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0150
Review Article
Anis Arioua, David Shaw
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0209
Letter to the Editor
Soichiro Saeki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0115
Original Research Article
Yoshihiko Omori, Naoto Oka, Yasukuni Suzuki, Masayuki Shima, Hiroki Nishikawa, Kenzo Tsuzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0107
Original Research Article
Haruko Tazoe, Riho Tomozawa, Mai Sato, Sumire Anzai, Rikuya Hosokawa
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0018
PAGE TOP