Advance Publications

Letter to the Editor
Soichiro Saeki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0108
Editorial
Kouichi Tamura, Yu Soma, Tatsuya Haze, Yusuke Kobayashi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0104
Review Article
Isao Muraki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0053
Opinion
Shogo Shigeta, Muneaki Shimada, Shiro Suzuki, Hiroaki Kajiyama, Katsutoshi Oda, Kazuhiro Takehara, Masaki Mandai, Daisuke Aoki, Takayuki Enomoto, Aikou Okamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0024
Original Research Article
Haruki Komatsu, Ayano Inui, Hiroki Hoshino, Shuichiro Umetsu, Tomoo Fujisawa
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0082
Original Research Article
Gen Shimada, Rumi Nakabayashi, Yasuhiro Komatsu
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0206
Original Research Article
Masayuki Ohira
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0003
Editorial
Hidenori Arai
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0127
Original Research Article
Toshinori Komatsu, Masatoshi Minamisawa, Ayako Okada, Hirohiko Motoki, Toshio Kasai, Koichiro Kuwahara, Uichi Ikeda
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0109
Images
Takahiro Kobayashi, Naoya Fujita, Akinori Sekizawa, Yosuke Ono
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0057
Original Research Article
Akihisa Nakamura, Kazuhiko Kotani, Shuji Hatakeyama, Senichi Obayashi, Ryozo Nagai
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0052
Images
Yuya Ando, Yosuke Ono, Sachiko Ono, Yuji Tanaka
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0002
Original Research Article
Taketsune Kobuchi, Hidenori Onishi, Osamu Yamamura, Ippei Sakamaki, Hiromichi Iwasaki, Hiroyuki Hayashi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0054
Original Research Article
Toshihiko Shiraiwa, Mitsuyoshi Takahara, Yoshifumi Maeno, Kaoru Yamamoto, Yuka Shiraiwa, Yoko Yoshida, Norio Nishioka, Kotomi Kurihara, Yuko Yamada
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0079
Original Research Article
Yuta Ishikawa, Kentaro Nakanishi, Akio Masuda, Misa Hayasaka, Ai Tsumura, Koji Murakami, Takeshi Umazume, Tetsuzou Masuda, Kunihiko Nishiwaki, Yasuhito Kato
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0195
Editorial
Miki Fujimura
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0119
Original Research Article
Naomi Matsumoto, Toshiharu Mitsuhashi, Rumi Matsuo, Tomoka Kadowaki, Soshi Takao, Takashi Yorifuji
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0019
Case Report
Kazuya Yamada, Yuta Tsukagoshi, Toru Hoshi, Masazumi Suzuki, Yasuaki Hosono, Hayato Shimada, Shinsen Nomura, Yoshiyasu Ikezawa
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0060
Opinion
Ichiro Hisatome, Toshihiro Hamada, Einosuke Mizuta, Akira Ohtahara, Masanari Kuwabara, Kazuhide Ogino, Haruaki Ninomiya, Yasuto Sato, Takeo Nakayama, Hisashi Yamanaka
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0067
Case Report
Tatsuya Tanaka, Xuan Liu, Nobuaki Momozaki, Eiichiro Honda, Eiichi Suehiro, Akira Matsuno
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0087
Original Research Article
Yoshimasa Nobeyama, Yoshiko Aihara, Akihiko Asahina
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0100
Case Report
Tomoyuki Mutoh, Sonoko Chikamatsu, Takatsuna Sasaki, Hiroto Seino, Kazuhiro Sakamoto, Masataka Kudo
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0071
Case Report
Sogo Oki, Masaki Ito, Masayuki Gekka, Tomohiro Yamauchi, Miki Fujimura
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0033
Opinion
Kei Nagai
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0026
Short Communication
Yuki Kataoka, Sachiko Yamamoto-Kataoka, Ryuhei So, Toshi A. Furukawa
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0043
Short Communication
Michihiro Tsubaki, Jun Kako, Yuji Koga, Masamitsu Kobayashi, Yoji Endo, Yasutaka Kimura, Hana Kiyohara, Michiko Ishida, Yoko Nishida, Kimie Harada, Kohei Kajiwara, Yoshiyasu Ito, Yuki Wakiguchi, Shinsuke Sasaki, Seiji Hamanishi, Makoto Yamanaka, Takahiro Kakeda
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0015
Images
Shun Takei, Kiyozumi Suzuki, Hiromasa Otsuka, Seishi Watanabe
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0068
Opinion
Yudai Kaneda, Mira Namba
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0037
Images
Naoya Fujita, Yosuke Ono
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0063
Review Article
Jun Watanabe, Naoto Izumi, Fuyumi Kobayashi, Atsushi Miki, Naohiro Sata
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0056
Original Research Article
Yasuha Kinugasa, Mara Anais Llamas-Covarrubias, Katsuhiko Ozaki, Yoshiaki Fujimura, Takeki Ohashi, Kou Fukuda, Shinichi Higashiue, Yusuke Nakamura, Yumiko Imai
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0048
PAGE TOP