Current Issue

Table of Contents January 15, 2024; Volume 7, Issue 1

Review Article
Anis Arioua, David Shaw
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0209
Review Article
Shunji Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0093
Review Article
Maiko Suto, Arisa Iba, Takehiro Sugiyama, Tomoko Kodama, Misa Takegami, Reina Taguchi, Mariko Niino, Ryuji Koizumi, Kimikazu Kashiwagi, Kenjiro Imai, Noriko Ihana-Sugiyama, Yuichi Ichinose, Kenji Takehara, Hiroyasu Iso
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0078
Original Research Article
Rikuya Hosokawa, Toshiyuki Ojima, Tomoya Myojin, Jun Aida, Katsunori Kondo, Naoki Kondo
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0058
Original Research Article
Chie Koh, Kaori Watanabe, Minako Saho, Yukari Nakajima, Miho Furuyama, Kanako Yamada, Yuichirou Nakai
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0214
Original Research Article
Haruko Tazoe, Riho Tomozawa, Mai Sato, Sumire Anzai, Rikuya Hosokawa
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0018
Original Research Article
Takaaki Konishi, Haruhi Inokuchi, Yusuke Sasabuchi, Hiroki Matsui, Masahiko Tanabe, Yasuyuki Seto, Hideo Yasunaga
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0094
Editorial
Kenichi Sakakura
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0182
Original Research Article
Yoshihiko Omori, Naoto Oka, Yasukuni Suzuki, Masayuki Shima, Hiroki Nishikawa, Kenzo Tsuzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0107
Original Research Article
Marina Oi, Takaaki Maruhashi, Yasushi Asari
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0112
Editorial
Kei Fukami, Kensei Taguchi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0200
Original Research Article
Hirotaka Shibuya, Takaaki Maruhashi, Yutaro Kurihara, Kento Nakatani, Hisatoshi Arai, Yasushi Asari
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0217
Original Research Article
Tadasuke Ando, Tomochika Murakami, Sakura Fujiyama, Shin-ya Sejiyama, Kan Murakami, Daisuke Miki, Yoshitsugu Fujita, Naomichi Yamaguchi, Ryoichi Shirakami, Satoki Abe, Masahiro Todaka, Shuntaro Suzuki, Hiroyuki Fujinami, Mayuka Shinohara, Shinro Hata, Toru Inoue, Tadamasa Shibuya, Toshitaka Shin, Hiromitsu Mimata
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0135
Original Research Article
Satoko Yamaguchi, Tomofumi Atarashi, Akira Okada, Shigeru Nasu, Toshimasa Yamauchi, Yasuji Arase, Takao Aizawa, Masaomi Nangaku, Takashi Kadowaki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0126
Opinion
Yudai Kaneda, Mira Namba, Masaki Takebayashi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0061
Opinion
Shigeki Matsubara
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0141
Opinion
Yudai Kaneda, Uiri Kaneda, Akihiko Ozaki, Tetsuya Tanimoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0122
Short Communication
Yoshiyasu Ito, Hana Kiyohara, Kenji Awamura, Chizuru Yamaoka
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0120
Editorial
Kimiko Ueda
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0193
Short Communication
Hideki Mizuno, Seiji Matsumoto, Tokunori Yamamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0134
Images
Moe Watanabe, Shunichiro Hanai, Ryosuke Ito, Daiki Nakagomi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0138
Case Report
Ken Nagahata, Kazuyuki Murase, Masatoshi Kanda, Hiroki Takahashi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0103
Case Report
Sachiko Nakaoka, Shinichi Tsubata, Yuichi Adachi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0096
Case Report
Takashi Hongo, Tetsuya Yumoto, Yoshinori Kosaki, Tomohiro Hiraoka, Kohei Tsukahara, Tsuyoshi Nojima, Takafumi Obara, Kohei Ageta, Yukie Yamasaki, Kaori Taniguchi, Masanobu Miura, Satoru Miyaishi, Hiromichi Naito, Atsunori Nakao
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0081
Letter to the Editor
Soichiro Saeki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0115
Letter to the Editor
Keita Wagatsuma, Teruhime Otoguro
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0150
Letter to the Editor
Steven H. Yale, Halil Tekiner, Eileen S. Yale
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0128
Letter to the Editor
Hiroshi Shiba, Tomomi Endo, Hirohisa Fujikawa, Tatsuo Tsukamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0140
Letter to the Editor
Vitorino Modesto dos Santos, Taciana Arruda Modesto Sugai
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0168
JMA Journal cover

Current Issue


Volume: 7
Issue: 1

PRINT ISSN: 2433-328X
ONLINE ISSN: 2433-3298
Publisher:
Japan Medical Association
2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8621, Japan
The Japanese Association of Medical Sciences
c/o Japan Medical Association, 2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-8621, Japan

Frequency: Quarterly
Journal Metrics (2023) :
206 papers submitted to JMA Journal
56.1% acceptance rate
34.3 days from submission to first decision
62.8 days from submission to acceptance
Available in PMC

WoS MJL by Clarivate
PAGE TOP