Current Issue

Table of Contents July 16, 2024; Volume 7, Issue 3

Editorial
Tsuguya Fukui
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0106
Editorial: Artificial Intelligence in Medicine
Masaki Mori
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0080
Review Article
Haruna Kawachi, Daisuke Nishioka
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0062
Review Article
Yuka Koike
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0038
Original Research Article
Ryo Horiike, Tomoya Itatani, Hisao Nakai, Daisuke Nishioka, Aoi Kataoka, Yuri Ito
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0208
Original Research Article
Rikuya Hosokawa, Toshiyuki Ojima, Tomoya Myojin, Jun Aida, Katsunori Kondo, Naoki Kondo
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0154
Original Research Article
Kei Nagai, Shin Araki, Toshimi Sairenchi, Kayo Ueda, Kazumasa Yamagishi, Masayuki Shima, Kouhei Yamamoto, Hiroyasu Iso, Fujiko Irie
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0032
Original Research Article
Eiichi N Kodama, Makiko Taira, Hideyasu Kiyomoto, Tomohiro Nakamura, Satoshi Nagaie, Shinichi Kuriyama, Atsushi Hozawa, Junichi Sugawara, Fuji Nagami, Akira Uruno, Jun Nakaya, Hirohito Metoki, Masaki Sakaida, Masahiro Kikuya, Yoichi Suzuki, Kiyoshi Ito, Yohei Hamanaka, Kichiya Suzuki, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Nobuo Fuse, Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0215
Original Research Article
Masatsugu Orui, Taku Obara, Mami Ishikuro, Aoi Noda, Genki Shinoda, Keiko Murakami, Tomohiro Nakamura, Hirohito Metoki, Soichi Ogishima, Yoko Izumi, Naoki Nakaya, Atsushi Hozawa, Tadashi Ishii, Fuji Nagami, Masayuki Yamamoto, Shinichi Kuriyama
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0043
Original Research Article
Kyoko Kondo, Asae Suita, Satoko Ohfuji, Emiko Mukai, Tetsuo Kase, Wakaba Fukushima
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0179
Original Research Article
Tomomi Kohara, Shunya Ikeda, Koichi Benjamin Ishikawa
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0206
Original Research Article
Ayako Nagayama, Tetsuaki Inokuchi, Kenji Ashida, Chizuko Inada, Tomoki Homma, Hiroshi Miyazaki, Takeki Adachi, Shimpei Iwata, Seiichi Motomura, Masatoshi Nomura, Kurume Medical Study Group of Internal Medicine
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0214
Editorial
Daisuke Yabe
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0083
Opinion
Yudai Kaneda, Erika Yamashita, Uiri Kaneda, Tetsuya Tanimoto, Akihiko Ozaki
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0010
Opinion
Shigeki Matsubara, Daisuke Matsubara
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0219
Opinion
Shigeki Matsubara
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0023
Short Communication
Shunji Suzuki, Masako Eto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0188
Short Communication
Yuka Yamamura, Naomi Matsumoto, Soshi Takao, Takashi Yorifuji
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0009
Short Communication
Katsuhisa Yamada, Hideki Sudo, Norimasa Iwasaki
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0048
Short Communication
Takao Wakabayashi, Hiroyoshi Iwata
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0189
Short Communication
Yurika Aoyama, Rei Sakata, Takashi Fujishiro, Makoto Aihara
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0216
Short Communication
Hitomi Kubota, Hiroyuki Iijima, Noriko Morimoto, Akira Ishiguro
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0213
Images
Junya Tsurukiri, Takeo Nagura, Takashi Kanemura, Kenji Isaka, Hidefumi Sano
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0007
Images
Yu Kurahara, Yasuaki Shimatani
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0202
Images
Chee Yik Chang
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0186
Images
Kosuke Obama, Hana Yamamoto, Hirosaka Inoue
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0028
Images
Tomotaka Takanosu, Yasunori Uyama
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0074
Case Report
Yusuke Tabata, Masato Yanagi, Kazuo Enomoto, Satoshi Omori, Noriyoshi Murotani, Osamu Mitsuhashi, Mitsunori Yasuda, Yuki Sawano, Koichiro Omori, Yoichiro Tabata, Tokifumi Majima
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0217
Letter to the Editor
Yudai Kaneda
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0147
Letter to the Editor
Yasuha Kinugasa, Mara Anais Llamas-Covarrubias, Katsuhiko Ozaki, Yoshiaki Fujimura, Takeki Ohashi, Kou Fukuda, Shinichi Higashiue, Yusuke Nakamura, Yumiko Imai
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0026
Letter to the Editor
Soichiro Saeki, Reiko Okada, Wataru Horiguchi
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0066
Letter to the Editor
Hironori Takahashi, Shigeki Matsubara
DOI: 10.31662/jmaj.2024-0082
JMA Journal cover

Current Issue


Volume: 7
Issue: 3

PRINT ISSN: 2433-328X
ONLINE ISSN: 2433-3298
Publisher:
Japan Medical Association
2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8621, Japan
The Japanese Association of Medical Sciences
c/o Japan Medical Association, 2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-8621, Japan

Frequency: Quarterly
Journal Metrics (2023) as of January 31, 2024:
206 papers submitted to JMA Journal
56.1% acceptance rate
34.3 days from submission to first decision
62.8 days from submission to acceptance

Impact Factor

1.5 (2023)
Available in PMC

WoS MJL by Clarivate
PAGE TOP