Articles

Table of Contents January 15, 2020; Volume 3, Issue 1

Review Article
Yoshimitsu Fukushima, Fumio Takada
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0019
Review Article
Satoru Tsuruta, Hajime Uchida, Hidenori Akutsu
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0027
Review Article
Suguru Honda, Yasuhiro Katsumata, Kazunori Karasawa, Hisashi Yamanaka, Masayoshi Harigai
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0020
Review Article
Syuichi Tetsuka, Tomohiro Suzuki, Tomoko Ogawa, Ritsuo Hashimoto, Hiroyuki Kato
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0038
Original Research Article
Midori Ishikawa, Tetsuji Yokoyama, Nobuo Nishi, Hiroko Miura
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0042
Original Research Article
Yuta Tsukagoshi, Makoto Kamegaya, Hiroshi Kamada, Mitsuaki Morita, Yohei Tomaru, Shogo Nakagawa, Mio Kimura, Ryoko Takeuchi, Tomofumi Nishino, Masashi Yamazaki
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0035
Original Research Article
Jun Sugisaka, Yukihiro Toi, Masataka Taguri, Yosuke Kawashima, Tomoiki Aiba, Sachiko Kawana, Ryohei Saito, Mari Aso, Kyoji Tsurumi, Kana Suzuki, Hisashi Shimizu, Hirotaka Ono, Yutaka Domeki, Keisuke Terayama, Atsushi Nakamura, Shinsuke Yamanda, Yuichiro Kimura, Yoshihiro Honda, Shunichi Sugawara
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0005
Short Communication
Aya Goto, Alison Lloyd Williams, Yujiro Kuroda, Kenichi Satoh
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0031
Images
Takashi Ono, Takuya Iwasaki, Kazunori Miyata
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0017
Images
Daisuke Taniyama, Taketomo Maruki, Tetsuya Sakai
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0045
Case Report
Ryohei Yokomori, Junya Tsurukiri, Mariko Moriya, Hiroshi Yamanaka, Takehito Kobayashi, Hidemasa Nakaminami, Shunsuke Takadama, Norihisa Noguchi, Tetsuya Matsumoto, Takao Arai
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0054
Case Report
Kyoji Tsurumi, Yosuke Kawashima, Junichi Akahira, Ryohei Saito, Yukihiro Toi, Atsushi Nakamura, Shinsuke Yamanda, Yuichiro Kimura, Yoshihiro Honda, Shunichi Sugawara
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0015
JMA Journal cover

Current Issue


Volume: 7
Issue: 1

PRINT ISSN: 2433-328X
ONLINE ISSN: 2433-3298
Publisher:
Japan Medical Association
2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8621, Japan
The Japanese Association of Medical Sciences
c/o Japan Medical Association, 2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-8621, Japan

Frequency: Quarterly
Journal Metrics (2023) :
206 papers submitted to JMA Journal
56.1% acceptance rate
34.3 days from submission to first decision
62.8 days from submission to acceptance
Available in PMC

WoS MJL by Clarivate
PAGE TOP