Articles

Table of Contents October 17, 2022; Volume 5, Issue 4

Review Article
Mikako Katagiri, Shintaro Yamada, Manami Katoh, Toshiyuki Ko, Masamichi Ito, Issei Komuro
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0106
Review Article
Melis Ketenci, Daniela Zablocki, Junichi Sadoshima
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0155
Original Research Article
Ramisa Tamang, Laxman Bharati, Asmita Priyadarshini Khatiwada, Akihiko Ozaki, Sunil Shrestha
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0015
Original Research Article
Yusuke Kabeya, Atsushi Goto, Yasuaki Hayashino, Hikari Suzuki, Toshi A Furukawa, Katsuya Yamazaki, Kazuo Izumi, Mitsuhiko Noda
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0065
Original Research Article
Motoi Miura, Tetsuya Tanimoto, Satoshi Miyata, Masayasu Murakami, Yoshinori Nakata
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0195
Original Research Article
Masanari Minamitani, Tomoya Mukai, Hideomi Yamashita, Atsuto Katano, Mitsunori Miyashita, Keiichi Nakagawa
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0084
Editorial
Tomio Nakayama
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0149
Original Research Article
Tomoe Uchida, Yoshimitsu Takahashi, Hiromitsu Yamashita, Yuriko Nakaoku, Tomoko Ohura, Takashi Okura, Yuko Masuzawa, Masayoshi Hosaka, Hiroshi Kobayashi, Tami Sengoku, Takeo Nakayama
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0094
Original Research Article
Akihiro Tsuchiya, Koji Wada, Natsumi Tanaka, Kazue Hayakawa, Yoji Mikami, Atsushi Okawa, Emiko Horii, Junji Ito
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0193
Original Research Article
Takehiro Michikawa, Seiichi Morokuma, Shin Yamazaki, Ayako Yoshino, Seiji Sugata, Akinori Takami, Kazushige Nakahara, Shinji Saito, Junya Hoshi, Kiyoko Kato, Hiroshi Nitta, Yuji Nishiwaki
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0141
Original Research Article
Eiji Kashiwagi, Masaki Shiota, Ken Lee, Keisuke Monji, Hidekazu Naganuma, Takashi Matsumoto, Ario Takeuchi, Junichi Inokuchi, Masatoshi Eto
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0096
Original Research Article
Makoto Suzuki, Hitonobu Tomoike, Zhehao Dai, Toru Hosoda, Tetsuya Sumiyoshi, Saichi Hosoda, Mitsuaki Isobe
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0098
Editorial
Tomohiro Fujisaki, Kenshi Yamanaga, Eiichiro Yamamoto, Kenichi Tsujita
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0166
Original Research Article
Makoto Kadokura, Yuki Mori, Yumi Takenaka, Hiroki Yoda, Tomoki Yasumura, Keisuke Tanaka, Fumitake Amemiya
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0086
Original Research Article
Michihiro Tsubaki, Yu Haniuda, Ai Ushiwata, Takuya Mori, Ryoko Ikari, Rumi Tanaka, Satoshi Tamura
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0075
Opinion
Akio Teraoka, Shunsuke Ono, Ryuichi Ida, Kiichiro Tsutani
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0053
Opinion
Soichiro Saeki
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0151
Opinion
Daiki Fujii, Maya Sophia Fujimura, Ken Ing Cherng Ong, Masamine Jimba
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0073
Short Communication
Ichiro Fukunaga
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0131
Short Communication
Shunji Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0113
Short Communication
Kei Nagai, Toshimi Sairenchi, Kunihiro Yamagata, Kazumasa Yamagishi, Hiroyasu Iso, Fujiko Irie
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0120
Images
Tatsuya Tanaka, Kosuke Fukushima, Hirofumi Goto, Nobuaki Momozaki
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0129
PAGE TOP