Articles

Table of Contents July 15, 2022; Volume 5, Issue 3

Review Article
Sumiyo Akazawa, Yuki Fujimoto, Mio Sawada, Tsugiyasu Kanda, Takeshi Nakahashi
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0116
Review Article
Takeshi Kawabe
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0048
Review Article
Takeshi Iwatsubo
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0079
Review Article
Yuko Kitagawa
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0082
Original Research Article
Takaaki Konishi, Michimasa Fujiogi, Nobuaki Michihata, Kojiro Morita, Hiroki Matsui, Kiyohide Fushimi, Masahiko Tanabe, Yasuyuki Seto, Hideo Yasunaga
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0007
Original Research Article
Enyu Imai, Atsuhiro Imai
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0212
Original Research Article
Rintaro On, Takemasa Matsumoto, Noriyuki Ebi, Seiji Doi, Hiroshi Ishii, Makoto Furugen, Jiro Fujita, Maako Ide, Junji Kishimoto, Isamu Okamoto, Masaki Fujita, Lung Oncology Group in Kyushu (LOGIK)
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0227
Original Research Article
Takahiro Motoki, Yoshitsugu Chigusa, Seiichi Tomotaki, Yosuke Kawamura, Mana Taki, Ken Yamaguchi, Masaki Mandai, Haruta Mogami
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0047
Original Research Article
Yohei Onodera, Hiroshi Miura, Akiko Fujishima, Rie Notomi, Atsuko Noguchi, Ikuko Takahashi, Akira Sato, Tsutomu Takahashi, Yukihiro Terada
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0030
Opinion
Kouji H. Harada, Koji Hara, Takuma Yamamoto, Motoki Endo, Mitsuo Uchida, Keisuke Kuwahara
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0219
Short Communication
Shunji Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0069
Short Communication
Toshie Nishigori, Taku Obara, Hirohito Metoki, Kasumi Sakurai, Miyuki Mori, Taeko Suzuki, Mami Ishikuro, Nozomi Tatsuta, Masatoshi Saito, Junichi Sugawara, Takahiro Arima, Kunihiko Nakai, Shinichi Kuriyama, Nobuo Yaegashi, Hidekazu Nishigori
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0041
Short Communication
Shinichiro Ohshimo, Nobuaki Shime, Tatsutoshi Shimatani, Yusuke Okazaki, Mitsuaki Nishikimi, Momoko Asada, Kohei Ota, Yuji Fujino, Shinhiro Takeda, Japan ECMO network
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0049
Images
Yoshiyuki Nakatsuji, Shinya Fukuzawa, Isao Arima, Kaori Yamamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0220
Images
Tatsuya Tanaka
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0029
Editorial
Teiji Tominaga
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0109
Images
Takashi Ono, Kazunori Miyata
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0077
Case Report
Takaomi Hanaoka, Naoki Ishizaka, Dai Kimura, Kayoko Ikegawa, Mitsuyo Okada, Shugo Takahata, Hiroaki Motoyama
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0046
Case Report
Tiopan Napitupulu, Martin Susanto, Grace Duma, Eka Yudha Rahman
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0061
Case Report
Naohiro Uchio, Daiki Yashita, Akihito Hao, Atsuhito Nakayama, Shigeki Morita, Tsuyoshi Takahashi, Masaya Mori, Hideyuki Matsumoto
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0063
Case Report
Sae Ohwada, Noriyuki Akutsu, Yoshiharu Masaki, Shigeru Sasaki, Minoru Nagayama, Yasutoshi Kimura, Ichiro Takemasa, Hiroki Takahashi, Hiroshi Nakase
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0066
PAGE TOP