Articles

Table of Contents July 14, 2023; Volume 6, Issue 3

Review Article
Maiko Suto, Takehiro Sugiyama, Kenjiro Imai, Takashi Furuno, Mariko Hosozawa, Yuichi Ichinose, Noriko Ihana-Sugiyama, Tomoko Kodama, Ryuji Koizumi, Yuko Shimizu-Motohashi, Shunsuke Murata, Yayoi Nakamura, Mariko Niino, Misuzu Sato, Reina Taguchi, Misa Takegami, Motoko Tanaka, Kota Tsutsumimoto, Kentaro Usuda, Kenji Takehara, Hiroyasu Iso
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0184
Review Article
Makiko Taira, Shunji Mugikura, Naoko Mori, Atsushi Hozawa, Tomo Saito, Tomohiro Nakamura, Hideyasu Kiyomoto, Tadao Kobayashi, Soichi Ogishima, Fuji Nagami, Akira Uruno, Ritsuko Shimizu, Tomoko Kobayashi, Jun Yasuda, Shigeo Kure, Miyuki Sakurai, Ikuko N. Motoike, Kazuki Kumada, Naoki Nakaya, Taku Obara, Kentaro Oba, Atsushi Sekiguchi, Benjamin Thyreau, Tatsushi Mutoh, Yuji Takano, Mitsunari Abe, Norihide Maikusa, Yasuko Tatewaki, Yasuyuki Taki, Nobuo Yaegashi, Hiroaki Tomita, Kengo Kinoshita, Shinichi Kuriyama, Nobuo Fuse, Masayuki Yamamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0220
Review Article
Tsuyoshi Shirai
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0038
Review Article
Satsuki Hirono, Jun Watanabe, Atsushi Miki, Mikio Shiozawa, Naohiro Sata
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0219
Editorial
Aiko Nagayama, Yuko Kitagawa
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0086
Original Research Article
Atsuyoshi Iida, Shinya Saito, Jun Hamada, Shunsuke Nakamura, Tsuyoshi Nojima, Hiromichi Naito, Takeshi Mikane
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0172
Original Research Article
Takako Morita, Saki Muroya, Osamu Takahashi, Sachiko Ohde
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0004
Original Research Article
Sadaharu Asami, Kevin Y Urayama, Daiki Kobayashi, Kohei Onozaki, Osamu Takahashi
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0207
Original Research Article
Yusuke Tabata, Satoshi Omori, Osamu Mitsuhashi, Kazuo Enomoto, Yuki Sawano, Noriyoshi Murotani, Koichiro Omori, Yoichiro Tabata, Tokifumi Majima
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0020
Original Research Article
Kei Nagai, Takuya Harada, Kaori Mase, Kunitoshi Iseki, Toshiki Moriyama, Kazuhiko Tsuruya, Shouichi Fujimoto, Ichiei Narita, Tsuneo Konta, Masahide Kondo, Masato Kasahara, Yugo Shibagaki, Koichi Asahi, Tsuyoshi Watanabe, Kunihiro Yamagata
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0008
Original Research Article
Satoko Yamaguchi, Tomofumi Atarashi, Akira Okada, Shigeru Nasu, Toshimasa Yamauchi, Yasuji Arase, Takao Aizawa, Masaomi Nangaku, Takashi Kadowaki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0040
Opinion
Yudai Kaneda, Shiori Akashima
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0025
Opinion
Kazuma Shinno, Shinichiro Nagamitsu
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0225
Opinion
Shigeki Matsubara, Hironori Takahashi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0014
Short Communication
Tomohiro Ishimaru, Makoto Okawara, Toru Yoshikawa, Michiko Kido, Yoshifumi Nakashima, Anna Nakayasu, Kokuto Kimori, Satoshi Imamura, Kichiro Matsumoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0013
Short Communication
Atsuto Katano, Masanari Minamitani, Hideomi Yamashita, Keiichi Nakagawa
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0142
Images
Koichiro Yamamoto, Kosei Hasegawa, Takao Yasuhara, Fumio Otsuka
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0006
Images
Hiroshi Shiba, Tomomi Endo, Hirohisa Fujikawa, Tatsuo Tsukamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0028
Images
Daiki Yashita, Akihito Hao, Naohiro Uchio, Hideyuki Matsumoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0042
Images
Tatsuya Tanaka, Ryohei Sashida, Yu Hirokawa, Akira Matsuno
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0049
Case Report
Tatsuya Tanaka, Ren Fujiwara, Ryohei Sashida, Yu Hirokawa, Tomihiro Wakamiya, Yuhei Michiwaki, Kazuaki Shimoji, Eiichi Suehiro, Keisuke Onoda, Fumitaka Yamane, Masatou Kawashima, Akira Matsuno
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0005
Letter to the Editor
Takahiro Kaneko, Soichiro Saeki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0034
Letter to the Editor
Yosuke Kakisaka, Chiharu Ota, Jun-Ichi Kameoka
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0045
Letter to the Editor
Shigeki Matsubara, Alan Kawarai Lefor
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0029
PAGE TOP