Articles

Table of Contents October 16, 2023; Volume 6, Issue 4

Review Article
Tomoyuki Ushimoto, Kenshi Murasaka, Masaru Sakurai, Masao Ishizaki, Yukihiro Wato, Tsugiyasu Kanda, Yuji Kasamaki
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0192
Review Article
Jun Watanabe, Naoto Izumi, Fuyumi Kobayashi, Atsushi Miki, Naohiro Sata
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0056
Review Article
Isao Muraki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0053
Editorial
Hidenori Arai
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0127
Review Article
Keiichi Fukuda
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0075
Original Research Article
Masayuki Ohira
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0003
Original Research Article
Akihisa Nakamura, Kazuhiko Kotani, Shuji Hatakeyama, Senichi Obayashi, Ryozo Nagai
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0052
Original Research Article
Shintaro Mandai, Takaaki Koide, Tamami Fujiki, Yutaro Mori, Fumiaki Ando, Koichiro Susa, Takayasu Mori, Soichiro Iimori, Shotaro Naito, Eisei Sohara, Shinichi Uchida, Kiyohide Fushimi, Tatemitsu Rai
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0188
Editorial
Kouichi Tamura, Yu Soma, Tatsuya Haze, Yusuke Kobayashi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0104
Original Research Article
Yasuha Kinugasa, Mara Anais Llamas-Covarrubias, Katsuhiko Ozaki, Yoshiaki Fujimura, Takeki Ohashi, Kou Fukuda, Shinichi Higashiue, Yusuke Nakamura, Yumiko Imai
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0048
Original Research Article
Haruki Komatsu, Ayano Inui, Hiroki Hoshino, Shuichiro Umetsu, Tomoo Fujisawa
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0082
Original Research Article
Taketsune Kobuchi, Hidenori Onishi, Osamu Yamamura, Ippei Sakamaki, Hiromichi Iwasaki, Hiroyuki Hayashi
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0054
Original Research Article
Yoshimasa Nobeyama, Yoshiko Aihara, Akihiko Asahina
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0100
Original Research Article
Toshihiko Shiraiwa, Mitsuyoshi Takahara, Yoshifumi Maeno, Kaoru Yamamoto, Yuka Shiraiwa, Yoko Yoshida, Norio Nishioka, Kotomi Kurihara, Yuko Yamada
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0079
Original Research Article
Naomi Matsumoto, Toshiharu Mitsuhashi, Rumi Matsuo, Tomoka Kadowaki, Soshi Takao, Takashi Yorifuji
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0019
Original Research Article
Gen Shimada, Rumi Nakabayashi, Yasuhiro Komatsu
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0206
Original Research Article
Osamu Uemura, Yuka Hasegawa, Hideaki Nakashima, Yoshihiro Otobe
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0069
Editorial
Kouichi Tamura, Toshikazu Takizawa, Gaku Shimura, Toshiharu Kokuho
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0137
Original Research Article
Toshinori Komatsu, Masatoshi Minamisawa, Ayako Okada, Hirohiko Motoki, Toshio Kasai, Koichiro Kuwahara, Uichi Ikeda
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0109
Original Research Article
Yuta Ishikawa, Kentaro Nakanishi, Akio Masuda, Misa Hayasaka, Ai Tsumura, Koji Murakami, Takeshi Umazume, Tetsuzou Masuda, Kunihiko Nishiwaki, Yasuhito Kato
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0195
Clinical Trial
Shin Takayama, Takayuki Kinoshita, Sho Shiino, Kenjiro Jimbo, Ken-ichi Watanabe, Tomomi Fujisawa, Naohito Yamamoto, Tatsuya Onishi, Tadahiko Shien, Mitsuya Ito, Mina Takahashi, Manabu Futamura, Tomoyuki Aruga, Koji Kaneko, Akihiko Suto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0047
Opinion
Yudai Kaneda, Mira Namba
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0037
Opinion
Kei Nagai
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0026
Opinion
Jaime A. Teixeira da Silva, Timothy Daly
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0088
Opinion
Ichiro Hisatome, Toshihiro Hamada, Einosuke Mizuta, Akira Ohtahara, Masanari Kuwabara, Kazuhide Ogino, Haruaki Ninomiya, Yasuto Sato, Takeo Nakayama, Hisashi Yamanaka
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0067
Opinion
Shogo Shigeta, Muneaki Shimada, Shiro Suzuki, Hiroaki Kajiyama, Katsutoshi Oda, Kazuhiro Takehara, Masaki Mandai, Daisuke Aoki, Takayuki Enomoto, Aikou Okamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0024
Short Communication
Michihiro Tsubaki, Jun Kako, Yuji Koga, Masamitsu Kobayashi, Yoji Endo, Yasutaka Kimura, Hana Kiyohara, Michiko Ishida, Yoko Nishida, Kimie Harada, Kohei Kajiwara, Yoshiyasu Ito, Yuki Wakiguchi, Shinsuke Sasaki, Seiji Hamanishi, Makoto Yamanaka, Takahiro Kakeda
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0015
Short Communication
Yuki Kataoka, Sachiko Yamamoto-Kataoka, Ryuhei So, Toshi A. Furukawa
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0043
Images
Yuya Ando, Yosuke Ono, Sachiko Ono, Yuji Tanaka
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0002
Images
Takahiro Kobayashi, Naoya Fujita, Akinori Sekizawa, Yosuke Ono
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0057
Images
Naoya Fujita, Yosuke Ono
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0063
Images
Shun Takei, Kiyozumi Suzuki, Hiromasa Otsuka, Seishi Watanabe
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0068
Case Report
Sogo Oki, Masaki Ito, Masayuki Gekka, Tomohiro Yamauchi, Miki Fujimura
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0033
Case Report
Tomoyuki Mutoh, Sonoko Chikamatsu, Takatsuna Sasaki, Hiroto Seino, Kazuhiro Sakamoto, Masataka Kudo
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0071
Case Report
Kazuya Yamada, Yuta Tsukagoshi, Toru Hoshi, Masazumi Suzuki, Yasuaki Hosono, Hayato Shimada, Shinsen Nomura, Yoshiyasu Ikezawa
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0060
Case Report
Tatsuya Tanaka, Xuan Liu, Nobuaki Momozaki, Eiichiro Honda, Eiichi Suehiro, Akira Matsuno
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0087
Editorial
Miki Fujimura
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0119
Letter to the Editor
Soichiro Saeki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0108
PAGE TOP