Articles

Table of Contents July 15, 2021; Volume 4, Issue 3

Review Article: COVID-19
Shun Iida, Takeshi Arashiro, Tadaki Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0041
Review Article: COVID-19
Hideki Hasegawa
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0068
Review Article: COVID-19
Yasuyuki Kato
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0036
Original Research Article: COVID-19
Yuzo Arima, Kazuhiko Kanou, Takeshi Arashiro, Yura K Ko, Kanako Otani, Yuuki Tsuchihashi, Takuri Takahashi, Reiko Miyahara, Tomimasa Sunagawa, Motoi Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0043
Review Article
Yasuhiro Yamamoto, Noboru Mizushima
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0090
Review Article
Chie Miyabe, Yoshishige Miyabe, Ryujin Miyata, Naoko Ishiguro
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0021
Review Article
Mitsuyoshi Takahara
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0042
Review Article
Masafumi Matsuo
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0019
Review Article
Akinobu Taketomi
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0035
Original Research Article
Nobuo Matsuura, Yoshifumi Nishida, Shohei Harada, Kaoru Takahashi, Kazue Koshikawa, Shinya Konn, Nozomi Hosoda, Kimiko Deguchi, Utae Hotta, Toshiaki Oka
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0050
Original Research Article
Hiroaki Takenaka, Nobutaro Ban, Tomoyuki Kido, Shinji Takeda, Juichi Sato
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0074
Original Research Article
Masatoshi Ishikawa
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0125
Original Research Article
Mitsuhiro Matsuo, Yoshinori Takemura, Mitsuaki Yamazaki
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0112
Opinion
Bui Hai Hoang, Thi Hue Mai, Thai Son Dinh, Thanh Nguyen, Trung Anh Dang, Van Cuong Le, Quoc Chinh Luong, Shinji Nakahara
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0110
Opinion
Soichiro Saeki, Masako Shimato
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0039
Short Communication
Yuta Takahashi, Yukio Suzuki, Soshi Dohmae, Hiroshi Murayama
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0106
Images
Togo Sakai, Masao Takemoto, Eiji Nyuta, Takuya Tsuchihashi
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0028
Images
Akira Kuriyama
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0031
Case Report
Kazuhiro Abe, Tomohito Nagai, Sayaka Ono, Masaru Komino, Kazuki Sato, Hikaru Nagahara, Kazuyuki Nishimura
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0023
Case Report
Taiga Nagase, Sachie Wada, Takayuki Yokozawa, Akira Fujita, Toshimi Oda
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0016
Editorial
Masafumi Seki
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0091
JMA Journal cover

Current Issue


Volume: 7
Issue: 1

PRINT ISSN: 2433-328X
ONLINE ISSN: 2433-3298
Publisher:
Japan Medical Association
2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8621, Japan
The Japanese Association of Medical Sciences
c/o Japan Medical Association, 2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-8621, Japan

Frequency: Quarterly
Journal Metrics (2023) :
206 papers submitted to JMA Journal
56.1% acceptance rate
34.3 days from submission to first decision
62.8 days from submission to acceptance
Available in PMC

WoS MJL by Clarivate
PAGE TOP