Articles

Table of Contents January 17, 2022; Volume 5, Issue 1

Review Article
Yusuke Nakamura
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0133
Review Article
Katsunori Kondo
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0176
Review Article
Shunji Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0165
Review Article
Terumi Kamisawa
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0113
Review Article
Hisakazu Yamagishi, Kazuo Shigematsu
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0080
Review Article
Hiroto Ishiki, Takatoshi Hirayama, Saki Horiguchi, Ikumi Iida, Tamae Kurimoto, Mihoko Asanabe, Miho Nakajima, Akiko Sugisawa, Ayako Mori, Yuki Kojima, Ryoko Udagawa, Hayato Tsuchiya, Mami Oki, Mariko Shimizu, Yuko Yanai, Shoko Touma, Keiko Nozawa, Rebekah Kojima, Naoko Inamura, Asami Maehara, Tatsuya Suzuki, Eriko Satomi, On behalf of the AYA Support Team, NCCH
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0106
Original Research Article
Mariko Doi, Keiko Yukawa, Hajime Sato
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0117
Original Research Article
Yoji Kokura, Shinta Nishioka
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0107
Editorial
Yoshihide Sunada
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0206
Original Research Article
Naoyuki Odaguchi, Atsushi Sakima, Tomohiro Yara, Isao Shiroma
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0146
Original Research Article
Takashi Matsumoto, Masaki Shiota, Shigetomo Yamada, Leandro Blas, Hidekazu Naganuma, Ken Lee, Keisuke Monji, Eiji Kashiwagi, Ario Takeuchi, Junichi Inokuchi, Ken-ichiro Shiga, Akira Yokomizo, Masatoshi Eto
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0163
Editorial
Takahiro Kimura
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0207
Original Research Article
Osamu Nomura, Nobuaki Michihata, Kazunari Kaneko, Tetsushi Yoshikawa, Akira Ishiguro, Japan Pediatric Society Steering Committee for Board Examinations
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0149
Original Research Article
Ryuhei Kurashina, Shunji Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0204
Opinion
Masamine Jimba, Motofumi Suzuki, Tadaichi Kitamura, Rogie Royce Carandang, Nancy L Sieber
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0174
Opinion
Hiromichi Naito, Kohei Tsukahara, Soshi Takao, Takashi Yorifuji, Atsunori Nakao
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0075
Short Communication
Kei Nagai, Norihiro Itsubo
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0105
Short Communication
Kayo Harada, Akihiko Ozaki, Anju Murayama, Aritsune Tsuji, Takashi Miyachi, Kana Yamamoto, Tamae Hamaki, Masamichi Harada, Asaka Higuchi, Ryo Iwamatsu, Yurie Kobashi, Shungo Murai, Kumi Oshima, Hiroaki Saito, Yuki Sonoda, Yuta Tani, Tetsuya Tanimoto
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0008
Short Communication
Shiho Kodera, Yurika Kimura, Yutaka Tokairin, Hideaki Iseki, Makoto Kubo, Takayoshi Shimohata
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0097
Short Communication
Ayana Suzuki, Mitsuyoshi Hirokawa, Mitsuru Furutate, Yasuo Hirai, Akira Miyauchi
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0050
Short Communication
Hideharu Hagiya, Fumio Otsuka
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0134
Images
Koichiro Yamamoto, Hiroyuki Honda, Hideharu Hagiya, Fumio Otsuka
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0129
Editorial
Michito Sadohara
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0209
Images
Michiko Campbell Kawasaki, Junki Mizumoto
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0079
Images
Tomoki Mizuno, Jun Suzuki, Haruka Imai, Shiro Endo
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0183
Images
Kiyozumi Suzuki, Akihiro Kanzawa, Hiromasa Otsuka, Yuji Hirai
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0180
Case Report
Tomohiro Suzuki, Syuichi Tetsuka, Tomoko Ogawa, Ritsuo Hashimoto, Hiroyuki Kato
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0101
Case Report
Tetsunobu Udaka, Takeyoshi Nishiyama, Nobuyuki Watanabe, Izuru Endou, Osamu Yoshida, Hiroaki Asano, Masatoshi Kubo
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0093
Case Report
Takahisa Kato, Junya Tsurukiri, Hidefumi Sano, Takeo Nagura, Mariko Moriya, Hiroki Suenaga, Kyosuke Matsunaga, Takeshi Kanemura, Yuki Ueta, Takao Arai
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0108
Case Report
Masashi Mizutani, Yuji Nakayama, Yuji Saitoh, Hajime Ariga, Takako Enokida, Tasuku Ishihara, Terunori Sano, Yuichiro Hirata, Harutaka Katano, Tadaki Suzuki, Masaki Takao
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0178
Case Report
Eriko Tani, Tomonori Hirashima, Takamasa Hasegawa, Daisuke Aohara, Yuri Oshima, Yusuke Sakurai, Kaho Hirai, Naoki Yoshimoto, Mana Nishida, Yu Tateishi, Kenichi Minami
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0150
Letter to the Editor
Amin Al-Hussainy, Maaz A. Khan, Sofyan Al Shdefat, Amir Ahmed, Sameeullah Shahabi
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0171
PAGE TOP