Articles

Table of Contents April 15, 2022; Volume 5, Issue 2

Original Research Article
Shinji Itoh, Yoshihiro Nagao, Kazutoyo Morita, Takeshi Kurihara, Takahiro Tomino, Yukiko Kosai-Fujimoto, Noboru Harada, Nobuhiro Fujita, Yasuhiro Ushijima, Masaki Mori, Tomoharu Yoshizumi
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0037
Original Research Article
Kinuko Ohneda, Masahiro Hiratsuka, Hiroshi Kawame, Fuji Nagami, Yoichi Suzuki, Kichiya Suzuki, Akira Uruno, Mika Sakurai-Yageta, Yohei Hamanaka, Makiko Taira, Soichi Ogishima, Shinichi Kuriyama, Atsushi Hozawa, Hiroaki Tomita, Naoko Minegishi, Junichi Sugawara, Inaho Danjoh, Tomohiro Nakamura, Tomoko Kobayashi, Yumi Yamaguchi-Kabata, Shu Tadaka, Taku Obara, Eiji Hishimuma, Nariyasu Mano, Masaki Matsuura, Yuji Sato, Masateru Nakasone, Yohei Honkura, Jun Suzuki, Yukio Katori, Yoichi Kakuta, Atsushi Masamune, Yoko Aoki, Masaharu Nakayama, Shigeo Kure, Kengo Kinoshita, Nobuo Fuse, Masayuki Yamamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0156
Original Research Article
Akira Okada, Hideo Yasunaga
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0189
Original Research Article
Nao Sonoda, Chie Koh, Risa Yasumoto, Meng Li, Kaori Watanabe, Chikage Tsuzuki, Akiko Morimoto
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0225
Original Research Article
Kiyomitsu Kuwahara, Yasuji Mokuno, Hideo Matsubara, Masahito Uji, Ichiro Kobayashi, Shinsuke Iyomasa
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0187
Original Research Article
Tomomi Kotani, Kenji Imai, Takafumi Ushida, Yoshinori Moriyama, Tomoko Nakano-Kobayashi, Satoko Osuka, Hiroyuki Tsuda, Seiji Sumigama, Eiko Yamamoto, Fumie Kinoshita, Akihiro Hirakawa, Akira Iwase, Fumitaka Kikkawa, Hiroaki Kajiyama
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0191
Original Research Article
Leandro Blas, Masaki Shiota, Motonobu Nakamura, Akira Yokomizo, Toshihisa Tomoda, Naotaka Sakamoto, Narihito Seki, Shuji Hasegawa, Takakazu Yunoki, Masahiko Harano, Kentaro Kuroiwa, Masatoshi Eto
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0198
Original Research Article
Masayuki Tsujisaki, Shigeru Sasaki, Noriyuki Akutsu, Takenori Takamura, Tetsuyuki Igarashi, Mitsuru Yoshimoto, Hideto Itoh, Yoshio Kurihara, Hiroshi Nakase
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0199
Opinion
Shunji Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0211
Opinion
Tatsuro Inoue, Yuki Iida, Kohei Takahashi, Kengo Shirado, Fumihiko Nagano, Shinjiro Miyazaki, Izumi Takeuchi, Yoshihiro Yoshimura, Ryo Momosaki, Keisuke Maeda, Hidetaka Wakabayashi
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0201
Opinion
Tatsuro Inoue, Izumi Takeuchi, Yuki Iida, Kohei Takahashi, Fumihiko Nagano, Shinjiro Miyazaki, Kengo Shirado, Yoshihiro Yoshimura, Ryo Momosaki, Keisuke Maeda, Hidetaka Wakabayashi
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0202
Short Communication
Ichiro Fukunaga, Taisuke Kobayashi, Kahori Hirose
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0203
Short Communication
Jun Takeda, Satoru Takeda, Wakako Hikiji
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0221
Short Communication
Kei Nagai, Masami Nakajima, Shinichi Yoshii
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0223
Images
Kenta Takenaka, Yuki Otsuka, Takuya Nishina, Hideki Kiriyama
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0210
Case Report
Riko Kato, Masato Oguri, Shinichi Tsubata, Yuichi Adachi
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0173
Case Report
Asako Watanabe, Shunji Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0228
Letter to the Editor
Soichiro Saeki, Masako Shimato
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0005
Letter to the Editor
Nobuaki Shime
DOI: 10.31662/jmaj.2021-0229
Letter to the Editor
Hiroyuki Ohbe, Yusuke Sasabuchi, Hiroki Matsui, Kiyohide Fushimi, Hideo Yasunaga
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0011
JMA Journal cover

Current Issue


Volume: 7
Issue: 3

PRINT ISSN: 2433-328X
ONLINE ISSN: 2433-3298
Publisher:
Japan Medical Association
2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8621, Japan
The Japanese Association of Medical Sciences
c/o Japan Medical Association, 2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-8621, Japan

Frequency: Quarterly
Journal Metrics (2023) as of January 31, 2024:
206 papers submitted to JMA Journal
56.1% acceptance rate
34.3 days from submission to first decision
62.8 days from submission to acceptance

Impact Factor

1.5 (2023)
Available in PMC

WoS MJL by Clarivate
PAGE TOP