Articles

Table of Contents April 14, 2023; Volume 6, Issue 2

Review Article
Soichiro Saeki, Yohei Kurosawa, Koichiro Tomiyama, Rie Tomizawa, Chika Honda, Kaori Minamitani
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0177
Review Article
Hiroshi I. Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0009
Review Article
Makoto Kondo
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0010
Review Article
Martin Susanto, Andre Marolop Pangihutan Siahaan, Beny Atmadja Wirjomartani, Winda Pardede, Ika Riantri
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0202
Editorial
Atsushi Saito
DOI: 10.31662/jmaj.2023-0039
Original Research Article
Chiaki Hashimoto, Takashi Yorifuji, Kazuharu Murakami, Shigeru Suganami
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0122
Original Research Article
Daisuke Sugimoto, Fumitake Takahashi
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0174
Original Research Article
Haruna Nishio, Sachiko Ohde, Noyuri Yamaji, Osamu Takahashi
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0176
Original Research Article
Hirokazu Saito, Yoshihiro Kadono, Takashi Shono, Kentaro Kamikawa, Atsushi Urata, Jiro Nasu, Masayoshi Uehara, Ikuo Matsushita, Tatsuyuki Kakuma, Shuji Tada
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0165
Original Research Article
Yasunori Ito, Taisuke Kato, Koichi Yoshida, Kyohei Takahashi, Yuma Fukutomi, Mizuho Nagao, Tatsuki Fukuie, Hiroshi Matsuzaki, Minoru Gotoh, Akio Tanaka, Satoshi Konno, Junichiro Tezuka, Yosikazu Nakamura, Yuichi Adachi
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0218
Original Research Article
Jumpei Ushikai, Akihiro Tokushige, Hirokazu Shimono, Keisuke Kusumoto, Yoshiyuki Ikeda, Mitsuru Ohishi
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0186
Original Research Article
Masayuki Ishibashi, Yoshiko Nakagawa, Tetsuo Shimizu, Yasuhiro Gon, Hiroshi Yamamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0211
Opinion
Daisuke Inagaki, Shinji Nakahara, Ung-il Chung, Mikiko Shimaoka, Kuniko Shoji
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0089
Opinion
Mitsuaki Oura, Hiroaki Saito, Yoshitaka Nishikawa
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0179
Short Communication
Haruka Ishii, Yoko Ishii
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0171
Short Communication
Anju Murayama, Sae Kamamoto, Hiroaki Saito, Tetsuya Tanimoto, Akihiko Ozaki
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0210
Images
Yuichiro Haba, Naoyuki Hashiguchi
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0128
Images
Yoshitsugu Chigusa, Ryuji Okuda, Yukina Teratani, Sunao Matsuzaka, Masaki Mandai
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0156
Images
Masahiro Ito, Toshiki Sato, Tsuneo Nagai
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0199
Images
Takeya Suzuki, Hidefumi Sano, Takeo Nagura, Mariko Moriya, Junya Tsurukiri
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0215
Images
Naoya Fujita, Yosuke Ono
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0223
Case Report
Koji Shibuya, Ken Ebihara, Manabu Takahashi, Tomoyuki Kurashina, Shuichi Nagashima, Kenta Okada, Shun Ishibashi
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0187
Case Report
Takayuki Takimoto, Hiromitsu Sumikawa, Toru Arai, Yoshikazu Inoue
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0196
Case Report
Shunji Suzuki
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0200
Case Report
Ana Lilia Peralta-Amaro, Mitzi Gabriela Márquez-Vargas, José Carlos González-Molinero, María de Jesús Cruz-Gómez, Juan José Gómez-Piña, Carlos Alberto Hernández-Jiménez, Tania Stefania Cabrera-Castillo, Abihai Lucas-Hernández, Alfonso Carus-Sánchez, Marco Antonio Alvarado-García, Leopoldo Cruz-González
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0194
Letter to the Editor
Soichiro Saeki, Misa Kusumoto
DOI: 10.31662/jmaj.2022-0213
PAGE TOP